Huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement dient ter bevordering van de goede gang van zaken op het domein van Hoeve Cardinael en kan door de uitbater worden gewijzigd. Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle vakantiegangers en derden die de vakantiewoningen en het terrein in gebruik hebben. Indien de vakantieganger zelf niet bij ons verblijft maar wel familie, vrienden, personeel of andere, dan vallen deze personen ook onder de noemer vakantieganger.

Aanwijzingen die de uitbater en/of zijn personeel doen m.b.t. het algemeen belang van Hoeve Cardinael dienen te worden opgevolgd.

2. Kleine huisdieren zijn toegelaten. De uitbater van Hoeve Cardinael beslist of een huisdier al dan niet klein is.

3. In alle appartementen/huisjes geldt een volledig rookverbod.

Gebruik van dekbedovertrek, kussensloop en onderlaken zijn verplicht. Deze kunnen gehuurd worden bij het onthaal of men dient ze zelf mee te brengen. Er wordt niet geslapen op de matrasbeschermer of de matras.

Bevestig niets met kleefband of nagels aan ramen, deuren of muren. Het is verboden alle mogelijke soorten van gaten te maken in muren, deuren of plafond. Aanbrengen van draden of lijnen op welke methode dan ook is niet toegestaan.

Wij staan niet toe dat de inboedel verhuisd wordt naar een nabij gelegen vakantiewoning of naar het terras. Indien u meer materiaal nodig heeft dan al voorzien, wendt u dan tot het onthaal.

Bij misbruik van enige bovenstaande feiten zal een boete worden gevraagd voor de reiniging of reparatie. De uitbater heeft het recht om de vakantieganger per direct, zonder terugbetaling van de som verschuldigd voor het verblijf, de toegang tot Hoeve Cardinael te ontzeggen.

4. Kinderen zijn ook gasten, wees kindvriendelijk.

Als ouder bent u ten alle tijden verantwoordelijk voor uw kinderen ook voor de schade die uw kinderen aanrichten. Gelieve kinderen niet zonder begeleiding gebruik te laten maken van de polyvalente ruimtes, de fietsjes, go-carts, gezelschapspelen (op aanvraag), speeltuin, trampoline, zwemvijver en visvijver.

5. Het is 24 uur op 24 uur niet toegestaan een zodanig geluid te (laten) produceren dat voor overige bewoners of gebruikers hinder kan opleveren. Heb respect voor elkaars privacy. Op eerste aanzegging van de uitbaters en/of personeel van Hoeve Cardinael dient het hinderlijke geluid of gedrag direct te worden stopgezet.

Indien er geen gevolg wordt gegeven, heeft de uitbater het recht om de vakantieganger per direct, zonder terugbetaling van de som verschuldigd voor het verblijf, de toegang tot Hoeve Cardinael te ontzeggen.

6. Huisvuil wordt gesorteerd!

Gelieve zo goed mogelijk deze regels na te leven, indien we vaststellen dat de regels niet worden nageleefd, zal de boete die opgelegd wordt door de bevoegde overheid worden verhaald.

7. In geval van nood dient u de nooddiensten te verwittigen op 101.

8. Het gebruik van speelapparaten van de speeltuin, fietsjes, go-carts, trampoline, petanquebaan, zwemvijver, visvijver, welnesskamer met infraroodsauna en hamam, polyvalente ruimte zijn voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker dient de voorschriften op de eventuele aanwezige aanwijzingsborden op te volgen, alsmede de aanwijzingen gegeven door het personeel.

9. De uitbater aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal en/of schade aan de aanwezige eigendommen van de vakantieganger/gebruiker, opgelopen door welke oorzaak dan ook. Het gebruik van de infrastructuur is op eigen risico van de gebruiker.

10. De vakantieganger kan aansprakelijk gesteld worden voor: beschadiging van het pand, verloren, beschadigde of zoekgeraakte inventaris of meubilair, onjuiste of onbehoorlijke behandeling van het pand. Alle meubilair en alle goederen en voorwerpen vermeld op de inventarislijst, blijven onvervreemdbare eigendom van de uitbater.

11. De uitbater is gerechtigd om gedragsregels op te stellen en te wijzigen voor de wijze waarop vakantiegangers en gasten zich op Hoeve Cardinael dienen te gedragen m.b.t. de dagelijkse gang van zaken zoals bv. gebruik speeltuigen, parkeren auto’s, brandveiligheid en gebruik barbecue.

Er zal opgetreden worden wanneer drankmisbruik en druggebruik worden vastgesteld. De uitbater heeft het recht om de vakantieganger per direct, zonder terugbetaling van de som verschuldigd voor het verblijf, de toegang tot Hoeve Cardinael te ontzeggen. Wij behouden het recht om de bevoegde overheid op de hoogte te brengen.

12. Alle vakantiegangers zijn op de hoogte van dit document en verklaren zich akkoord met de opgelegde regels.